Skip to main content

Pionjären Fastighets AB förvärvar tre byggnader på Älvbrinken området i Boden

Pionjären Fastighets AB förvärvar tre byggnader på Älvbrinken området i Boden om totalt ca: 3900kvm BTA.

Pionjären stärker därmed lokalbeståndet med tre fastigheter med låg vakansgrad.

Säljare av fastigheterna är A8 Älvbrinken AB.

Leave a Reply