Vi förvärvar , äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i norra Sverige med hyresgästen i fokus och med Ansvar som främsta ledord.

Pionjären Fastighets AB  har lång erfarenhet av fastighetsaffärer, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i Norrbotten, men också finansiell rådgivning, gör oss till en trygg aktör att investera i, hyra av och samarbeta med.

Vår vision

Pionjären ska genom goda och ansvarsfulla affärer, och med nöjda hyresgäster och trygga investerare, vara ett långsiktigt lönsamt fastighetsbolag som i sin tur genererar värde och bidrar till samhällsutveckling.

Vår affärsidé

Pionjärens affärsidé är att förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige. Vi gör det med hyresgästen i fokus och med Ansvar som främsta ledord.

Vår strategi

Pionjären ska med lokal kännedom, ansvarsfull tillväxt och långsiktiga investeringar skapa värden i fastighetsbeståndet, samt skapa förutsättningar för fortsatt god expansion och högt anseende.

Investeringar för samhällsutveckling.

Pionjärens inriktning är att äga och förvalta ett blandat bestånd med fastigheter och lokaler avsedda för industri, logistik, kontor, hyresbostäder och samhällsnyttiga verksamheter. Vår idé är att alltid investera ekonomiskt ansvarsfullt och agera med samhällsutveckling i åtanke