Vanliga Frågor

Frågor och svar för dig som bor i Pionjärens lägenheter

Akuta fel

Vid akuta fel ring 0921-152 00.

Autogiro

Vi erbjuder möjlighet till betalning av hyra via autogiro. Banken drar hyran från hyresgästens konto den sista vardagen i månaden och för över pengarna till oss som hyresvärd. Det enda du som hyresgäst måste göra är att se till att det finns pengar på ditt konto.

För mer info och blankett för ansökan om autogiro maila till info@pionjaren.nu eller ring 0921-15200.

Avflyttning/besiktning

Senast kl 12 första vardagen efter det datum då kontraktet avslutas ska besiktning av lägenhet göras och alla nycklar lämnas tillbaka.

Vid avflyttning ska lägenhet, förråd och ev garage vara tömt och städat. Den avflyttande hyresgästen eller ett ombud ska vara med på besiktningen. Eventuella fel i lägenheten kan medföra kostnader för återställning som debiteras den avflyttande hyresgästen.

Kom ihåg att avsluta elabonnemnag och eventuella abonnemang för bredband, TV, telefon mm. Gör flyttanmälan hos Skatteverket.

Det är den avflyttande hyresgästen som står för elabonnemanget under hela uppsägningstiden eller till dess att ny hyresgäst tar över lägenheten i förtid.

Balkong / Uteplats

Grillning på balkong/uteplats är inte tillåtet. Du får inte damma mattor och sängkläder från balkongen, det gör du på gården.

Mata inte fåglar från balkongen då det kan orsaka problem med tex råttor.

Balkongen ska hållas ren och snygg. Se till att ingenting riskerar att ramla ner från balkongen. Blomlådor ska monteras på insidan av balkongräcket.

Vintertid är det enligt hyresavtal hyresgästen som ansvarar för att skotta balkongen. Smältande snö och is får inte riskera att droppa ner till grannen på våren. Var uppmärksam så att ingen befinner sig under balkongen när du skottar.

Att rasta hundarna på balkongen/uteplatsen är förbjudet.

E-faktura

Vi erbjuder möjlighet till hyresavisering via e-faktura.

Du registrerar dig för e-faktura via din internetbank.

Observera att du efter anmälan kommer att få hyresavierna som e-faktura från och med nästa avisering. En avi som redan skickats ut i pappersform måste du betala som vanligt.

Elabonnemang

Hyresgäster har eget abonnemang för hushållsel. Nätavgiften betalas alltid till nätägaren men för själva elförbrukningen kan du som hyresgäst själv välja vilken elleverantör du vill ha.

Felanmälan

Felanmälan av ej akuta fel i din lägenhet, tvättstuga, trapphus eller andra gemensamma utrymmen görs via mail till info@pionjaren.nu

Vid akuta fel ring 0921-152 00.

Hyra/Hyresavi/Hyresbetalning

Hyra ska enligt hyreslagen betalas i förskott den sista vardagen i varje månad. Hyran ska betalas oavsett om man fått någon hyresavi eller inte. Behöver du en kopia av din hyresavi mailar du till info@pionjaren.nu

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos Pionjären är du skyldig att teckna en hemförsäkring. Vid inbrott, brand eller vattenskada får du ersättning från din hemförsäkring för att täcka skada på din egendom.

Hyresavi via e-post

Om du vill ha din hyresavi via e-post mailar du till info@pionjaren.nu

Hyresavi på papper

Det finns fortfarande möjlighet att få hyresavi på papper med vanlig post. Aviavgift 35 kr tillkommer.

Inkassokrav

Vi skickar inga betalningspåminnelser. Vid utebliven betalning går hyran direkt till inkassobolaget Norra Finans Inkasso AB som skickar ut ett inkassokrav till dig som hyresgäst. Vid frågor angående din påminnelse kontaktar du Norra Finans Inkasso AB.

Vid inkasso tillkommer lagstadgad inkassoavgift fn 180 kronor + ränta och aviavgift. Skulden ska betalas enligt uppgifterna i brevet från inkassobolaget.

Om hyran inte betalas enligt inkassokravet skickas skulden vidare till Kronofogden varvid ytterligare avgifter tillkommer. Hyresgästen riskerar att bli avhyst från lägenheten.

Ljud & Oljud

Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför viktigt att du inte låter TV, Radio mm. stå på för högt, inte går i träskor inomhus eller gör något annat som stör. Det gäller musik, TV, tvättmaskin, dammsugning m.m. Håll gärna på med dessa aktiviteter men ej för tidigt eller sent.

Mellan klockan 22:00 och 07:00 ska alla iakttaga ”största möjliga tystnad”.

Nycklar

Till lägenheten ingår det 3 nycklar. Vid förlust av nyckel är det hyresgästen som är ansvarig och ersättningsskyldig för ny cylinder och nycklar.

Om hyresgästen behöver fler nycklar så betalas dessa av hyresgästen.

Vid avflyttning ska alla nycklar återlämnas, även de som hyresgästen själv bekostat.

Parkering

Parkering av fordon är förbjuden vid entréer, garageportar, sopstationer mm. Parkeringsplats får ej användas för uppställning av avregistrerade fordon. Elkablar får inte dras från lägenheter eller garage till parkerade bilar.

Pionjären sköter snöröjning av gemensamma ytor på parkeringar och framför carport och garage. Du som hyresgäst ansvarar själv för snöröjning och sandning av motorvärmarplatser, carport och framför garageport.

Sopsortering

Alla förpackningar av plast, både hård- och mjukplast, papper, glas och metall ska sorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation.

Farligt avfall och elavfall ska inte slängas i dina hushållssopor, utan sorteras ut och lämnas på din närmaste återvinningscentral. Elavfall kan också lämnas på SAVO, Gjutvägen 10. Fungerande elprodukter lämnas för återbruk i secondhandbutik eller på Återbruket på ÅVC.

Skadedjur och ohyra

Om du misstänker att du fått in ohyra i din lägenhet är du skyldig att kontakta oss omgående så vi kan vidta åtgärder för att förhindra spridning och få bort ohyran.

Säkringar

Innan du felanmäler ett strömavbrott, kontrollera säkringarna.

Trapphus

Trapphusen är den viktigaste utrymningsvägen och räddningstjänstens lättaste väg in om det brinner. En trapphusbrand kan få förödande konsekvenser.

Enligt lag får inget brännbart förvaras i trapphus och utrymningsvägar får under inga omständigheter blockeras. Det är således inte tillåtet att använda trapphus, entréer eller utrymmen utanför förråd etc. till förvaring av barnvagnar, cyklar, pulkor, skor, leksaker, dörrmattor, prydnadsföremål m.m.

Övriga privata saker får man förvara i sin egen lägenhet eller i sitt förråd.

Föremål som otillåtet förvaras i allmänna utrymmen kan vi som fastighetsägare besluta om att forsla bort

Tvättstuga

Tvättstuga ska städas av hyresgästen efter användning. Rengör tvättmaskin (dörr, trumma och tvättmedelsfack), torktumlare (dörr, trumma och filter) och ev torkskåp. Torka av bänkar, tvättho och golvet i tvättstugan.

Bokning av tvättstuga görs på lista i tvättstugan.

Upplåsning

Om du blivit utelåst ringer du 0921-152 00.

Upplåsning sker mot uppvisande av legitimation och till en kostnad av 800 kr som betalas vid upplåsningstillfället.

Uppsägning

Uppsägning av hyresavtal ska göras skriftligt och uppsägningen ska signeras av den/de som står på kontraktet.

Uppsägningen kan postas till oss Pionjären Fastighets AB, Pontonjärvägen 10, 96135 Boden eller skanna och maila uppsägningen till info@pionjaren.nu.

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader och börjar räknas från nästkommande månadsskifte.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för eventuell ny hyresgäst.